Travel Team - Din personliga kongressbyrå

Som professionell kongressarrangör (PCO) garanterar vi kompetens och trygghet genom hela processen.

STORA MÖTEN PROJEKTLEDNING TRYGGHET RÅDGIVNING DELTAGARHANTERING KOMMUNIKATION

Några utvalda kunder

Ta kontakt med oss

Ring Catherine på 070-813 60 74 eller maila catherine@travelteam.se

Catherine Thorsell

Som professionell konferensarrangör erbjuder vi mötestjänster såsom rådgivning, projektledning, sponsor- och utställarhantering samt deltagar- och ekonomihantering, mot föreningar, företag och statliga myndigheter.

I samarbete med våra klienter fastställer vi mål inför mötet, upptäcker möjliga områden för förbättring, fastställer ekonomiska riktlinjer och skapar en strategisk plan för framtiden.

Vi assisterar er genom hela planeringsprocessen, även när den är komplex och utmanande, och genom vår samlade erfarenhet leder vi er till välgrundade beslut i de olika ärenden som ni kommer att behöva hantera.

Det bokningssystem vi nyttjar bidrar till en smidig registrering och effektiv administration av evenemanget. Vi skapar en webbanmälningssida där deltagarna kan elektroniskt anmäla sig. All kommunikation med deltagarna, inklusive svar på frågor, ändringar och avbokningar, hanteras via telefon eller e-post. Vi erbjuder alternativ för betalning av deltagaravgifter, både genom fakturering och kreditkort, och vi granskar veckovis utställda fakturor och påminner om betalningar. Inför själva evenemanget förbereder vi namnskyltar och eventuella biljetter till sociala aktiviteter.

Allt du tänker att du skulle vilja ha hjälp med när det kommer till abstracthantering: inbjudan till sessionsförslag, förberedelse av sessionsprogram och manuskript. Och hela paketet av reseservicetjänster: hotellbokningar, reseersättningar, utbetalning av arvoden och all form av VIP- och talarhantering.

Vi kan till exempel ta fram anpassade sponsor- och utställarpaket, göra inbjudningar, ta emot anmälningar, fördela plats för monteryta, ta fram planskisser och utställarförteckning. Och självklart sköter vi all kommunikation, fakturering och redovisning däremellan!

Vi besitter omfattande erfarenhet inom skapandet av mötesbudgetar och utför sedan noggrann och kontinuerlig uppföljning. Vår process involverar en grundlig analys av samtliga kostnader och en bedömning av realistiska intäkter. I takt med att arbetet framskrider, reviderar vi budgeten för att återspegla deltagarintäkter och sponsor-/utställarbidrag, samtidigt som vi samråder med kunden för att hantera de nya förutsättningarna.

Vår tjänst inkluderar även ansvar för den löpande bokföringen av registrerade deltagaravgifter, sponsorbidrag och leverantörsfakturor. Vi tar hand om redovisningen av svensk moms i samband med mötets intäkter och kostnader, och vi sköter all nödvändig sammanställning, avstämning samt upprättande av momsdeklarationer.

Vägen till ett lyckat arrangemang börjar redan vid uppstartsmötet.

När det kommer till att arrangera ett omfattande möte, är det en uppgift som kräver noggrannhet och hantering av en mängd olika aspekter. Genom att samarbeta med oss kan ni överlåta alla de administrativa detaljerna kring ert möte till oss och istället fokusera fullt ut på att utforma ett minnesvärt innehåll för ert program.

Vi tar på oss ansvaret för projektplaneringen, övervakar noga att projektet håller sig inom den tilldelade budgeten, och sköter all kommunikation och förhandlingar med leverantörer och evenemangsplatser. Efter att mötet har ägt rum, fortsätter vårt arbete med att utföra noggrann uppföljning och utvärdering.

Våra projektledare besitter de nödvändiga kvaliteterna som krävs för att framgångsrikt ta ett möte från planering till genomförande. De är välorganiserade, professionella, har en stark problemlösningsförmåga och är skickliga lagspelare. Deras öga för detaljer och förmåga att se helheten gör dem kapabla att förstå hur olika delar av ett projekt påverkar varandra.

Vill du ha vår hjälp?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss

Att projektleda en kongress

Som projektledare är vi med från första uppstartsmöte till sista ekonomiska avstämning. Vi ansvarar för kontakten med organisationskommitén, anläggningar, hotellen samt övriga inblandade leverantörer i kongressen. Sist men inte minst ansvarar din projektledare för evenemangets ekonomi – från deltagarfakturering och leverantörsfakturor till den ekonomiska sammanställningen.

Din egenbrandade kongress-app

Samla all information som dina deltagare behöver i en app. Förutom att underlätta för besökaren blir det lättare för dig att hålla koll på vad som händer – när det händer.

Deltagarlistor

Hålltider

Biljetter & QR-koder

Program

Deltagarförteckning

Mentometer

Systemen för ett professionellt genomförande

Vi har alla system på plats för att arbetet med din kongress ska löpa så smidigt som möjligt.

Deltagarhantering

Från inbjudan till anmälan och uppföljning.

Fakturering

Deltagar- och leverantörs-fakturering på ett ställe.

Abstracts

Enkel och användarvänlig abstracthantering.

Kommunikation

Full kontroll på alla in- och utgående sms och mail.

Undersökningar

Smidig tillgång till enkätverktyg och statistik.

Vilka vi är

Kongresser

Analoga och digitala möten med många deltagare

Affärsresor

Bästa resan till bästa priset

Konferensresor

Kreativa möten i Sverige eller Världen

Event

Oförglömliga dagar och kvällar

Digitalt
Om travel team

Kontakta oss på
Travel Team

Daria Sjökvist Semunović
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en kostnadsfri offert

Du kan också ta kontakt med vår säljansvarig Karl direkt på +46704444910 eller maila karl@travelteam.se